Sølvmåge

Sølvmåge
Sølvmågen er cirka 60 cm. I Danmark er den den mest almindelige af de store måger og også den største af de måger, der har grå ryg og sorte vingerspidser. Næbbet er kraftigt og gult med en rød plet. Benene er lyserøde. Om vinteren har hovedet mørke streger. Ungfuglene har almindeligvis lys ryg. Sølvmågen er en meget dominerende fugl, der grådigt kaster sig over alt spiseligt affald for eksempel i fiskerihavne og på lossepladser. Sølvmågen er en almindelig ynglefugl i Danmark.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”